Služby

Ponúkame Vám

Montážne práce vykonávame prevažne v bratislavskom, trnavskom a nitrianskom kraji.

Montáž klimatizácií

Klimatizácia je zariadenie na úpravu vzduchu pre bytové a pracovné priestory. Klimatizácia vzduch čistí, odvlhčuje a upravuje jeho teplotu. Pre správny výber klimatizácie nás kontaktujte.

Montáž tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré získava teplo z iných zdrojov ako napríklad vzduch, voda alebo pôda. Počas celého roka poskytuje teplo na vykurovanie a na prípravu teplej vody.

Montáž rekuperácií

Rekuperácia je iným slovom vetranie. Je to vetranie z minimálnym únikom tepla. Rekuperácia odoberá teplo odsávaného vzduchu a odovzdáva ho privádzanému z vonkajšieho prostredia.

Montáž chladiacich jednotiek

Chladiace jednotky sú zariadenia, ktoré sa predovšetkým inštalujú do technologických miestností ( napr. serverovne, telekomunikačné miestnosti či elektrické rozvodne ).

Servis zariadení

Servis klimatizácie je neodmysliteľnou súčasťou pre bezproblémové fungovanie a dlhú životnosť. Pri tejto údržbe sa zistí stav jednotky, prípadné poruchy a navrhne sa postup na ich odstránenie.

Montáž Vami zakúpených klimatizácií

Neváhajte nás kontaktovať aj na montáž, ak ste si klimatizáciu zakúpili u iného dodávateľa.

Predpríprava na montáž do novostavieb

Príprava na montáž klimatizácie je ideálne riešenie pri výstavbe domov, bytov či kancelárskych priestorov v štádiu hrubých stavieb. Vtedy si zákazník môže vybrať typ vnútorných jednotiek a umiestnenie. Všetky potrebné rozvody sa zasekávajú do stien alebo sa vedú v sádrokartónových stropoch.

Neváhajte nás kontaktovať a navrhneme aj Vám vhodné riešenie.

Skúsenosti zákazníkov